Skip links

EU

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Naziv projekta: Ugradnja fotonaponske elektrane u Kamp Dalmacija – Tisno

Naziv korisnika: Zelena luka d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam

Ukupna vrijednost projekta: 503.760,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 412.908,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 26.02.2019. – 30.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Petar Grančić

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Sažetak projekta

Poduzeće Zelena luka d.o.o. ovim projektom provodi mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE na način da smanjuje potrošnju elektične energije postavljanjem fotonaponske elektrane te uvođenjem suvremenog centralnog nadzorno upravljačkog sustava.

Provedbom planiranih aktivnosti, postotni iznos ostvarenih ušteda isporučene energije iznositi će 39,09%, ukupno ostvarene uštede isporučene energije iznositi će 27950 kWh, a smanjenje emisija CO2 iznositi će 6,56294 t/god.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 629.700,00 kn, od čega prihvatljivi troškovi 503.760,00 kn, a potpora iznosi 412.908,00 kn.

 

Opis projekta

Prijavitelj projekta je poduzeće ZELENA LUKA d.o.o, a lokacija provedbe ovog projekta je Olivia Green Camping (bivši Autokamp Dalmacija), Put Jazine 328, Tisno. 

Olivia Green Camping smješten je 2 km od mjesta Tisno te svojim gostima nudi raznolik turistički sadržaj. Kamp je opremljen kamping vilama i parcelama za kampiranje. Restoran je smješten na samoj obali uz more, a bar uz glavni bazen kampa.

Izgradnja kampa započeta je 1998. godine i od tada pa do danas se kamp proširivao, građeni su dodatni objekti te su postojeći preuređivani. U prostoru kampa nalaze se objekti restorana, recepcije, sanitarni čvorovi te kamping vile i parcele.

Prostori objekata griju se i hlade preko split sustava. U najvećem dijelu rasvjeta je riješena fluorescentnim cijevima i LED rasvjetnim tijelima. Energent je električna energija, a sustav grijanja i hlađenja odvija se preko dizalica topline- multi split jedinica. Sustav vodoopskrbe i vodovodnih instalacija u zgradi je spojen na vodovodnu mrežu. 

Ventilacija u zgradi odvija se prirodno i putem odsisnih ventilatora. Grijanje objekata odvija se preko vanjskih split jedinice. Zagrijavanje potrošne tople vode (PTV) je preko  električnog bojlera.

Godišnja potrošnja električne energije u kampu za 2017. godinu iznosila je 71.494,00 kWh koju je isporučivao HEP po cijeni od 0,76 kn/kWh. Godišnja potrošnja vode za referentnu godinu iznosi 783,00 m3, a isporučuje je Vodovod i odvodnja d.o.o. po jediničnoj cijeni od 10,48 km/m3. 

Želja je postaviti solarnu elektranu snage 20 kWp, a proizvedena energija će se direktno koristiti za napajanje trošila, dok će višak se pohranjivati u baterijama (akumulatorima). Za vrijeme slabe Sunčeve ozračenosti, koristit će se električna energija iz baterija koja će preuzeti ulogu napajanja trošila.

Fotonaponska elektrana je instalirane snage 20,00 kW, a sastoji se od 80 polikristalnih modula, snage 250W, 2 pretvarača DC/AC, regulatora punjenja, kabelske instalacije i zaštite od udara munje. Pretvarač DC/AC je trofazni, radi trofaznog priključenja i simetričnog rada po fazama. Površina potrebna za instalaciju PV modula iznosi cca. 160m², a moduli će biti smješteni na krovu građevina. 

Izvješće o energetskom pregledu velikog poduzeća pokazuje da se mogu ostvariti znatne uštede u energentskom segmentu te time povećati prihode poduzeća i pozitivno utjecati na zaštitu okoliša.

 

Cilj i očekivani rezultati

Projekt Ugradnja fotonaponske elektrane u kamp Olivia Green Camping kojeg prijavljuje poduzeće Zelena luka d.o.o. ima za cilj povećati udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji poduzeća koje se bavi turizmom te dovesti do uštede energije. Projekt je u skladu sa svim relevantnim dokumentima iz strateškog i zakonodavnog okvira, onog iz EU-a i nacionalnog. 

U prvom redu, projekt je u skladu s Sporazumom o partnerstvu između RH i EU koji definira zajedničke ciljeve strategije Europa 2020. Projekt je u skladu s Tematskim ciljem 4. ovog Sporazuma koji glasi: “Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima”.

Na taj način doprinosi i poboljšanju konkurentnosti u RH, na regionalnoj i nacionalnoj razini što je osnovno usmjerenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

Projekt je u potpunosti u skladu s prioritetnom osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, specifičnim ciljem 4b2 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru. Svojim aktivnostima projekt doprinosi Četvrtom nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti (2017.-2019.). 

Ovim projektom se podupire ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije i smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnj energije uvođenjem solarnog sustava koji koristi obnovljive izvore energije. 

Projekt ispunjava svrhu javnog poziva koja definira da smanjenje potrošnje isporučene energije mora iznositi min. 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe ovog projekta i mjera opisanih u njemu. 

Za održivost projekta nakon njegovog završetka biti će izravno odgovorna osoba poduzeća, a osoba imenovana za poslove energetske učinkovitosti i korištenja OIE za Zelenu luku d.o.o. je Petar Grančić, koji je i kontakt osoba za više informacija o projektu.

Provedbom planiranih aktivnosti, postotni iznos ostvarenih ušteda isporučene energije iznositi će 39,09%, ukupno ostvarene uštede isporučene energije iznositi će 27950 kWh, a smanjenje emisija CO2 iznositi će 6,56294 t/god.